• Softskills + finančná gramotnosť

     • Soft skills alebo jemné zručnosti, začínajú byť pre úspešnú kariéru čoraz dôležitejšie. Sme radi, že aj naši študenti využili ponúkanú možnosť a zapojili sa do vzdelávacích aktivít a získali Certifikát o absolvovaní semináru soft skills.

       

      Preberané témy:

      Zamestnanec vs. Podnikanie, Komunikácia, Jednoduchá psychológia, Finančná gramotnosť, Úspešný životný postoj ....

     • Maturitná skúška

     • V pondelok 23.5.2022 začína interná časť maturitnej skúšky. Prajeme našim maturantom, aby táto skúška dospelosti bola pre nich úspešným vykročením do ďalšieho života.

       

      Organizácia vyučovia počas maturitnej skúšky.

      23.5.2022 a 24.5.2022

      1.A,2.A - riaditeľské voľno

      3.A - Praktická časť kurzu Základy manažmentu / Závadka nad Hronom

       

      25.5.2022

      1.A,2.A - aplikačné cvičenie

      3.A - Praktická časť kurzu Základy manažmentu / Závadka nad Hronom

     • Prijímacie skúšky - priebežné výsledky

     • V sekcii Uchádzač - Výsledky je zverejnené priebežné vyhodnotenie prijímacích skúšok po prvom kole - 2. termín.

      Zverejňuje sa iba úspešnosť / neúspešnosť vykonania prijímacej skúšky. V tabuľke NIE JE PORADIE po prvom kole, ale iba informácia či uchádzač zvládol na požadovanej úrovni test zo SJL a MAT.

      Vysledok-uspesnost-2022-2T.pdf

     • Prijímacie skúšky - prvé kolo - druhý termín

     • V pondelok 9.5.2022 sa uskutočnia prijímacie skúšky (prvé kolo - druhý termín)  na štúdium v školskom roku 2022/2023.

      Žiak sa dostaví do školy 30 min. pred začiatkom konania prijímacej skúšky.

      Prinesie si so sebou: písacie a rysovacie pomôcky a kalkulačku. Na mieste mu bude pridelený kód, pod ktorým vypracuje zadania a získa informácie o svojich výsledkoch.

      Skúšky budú mať písomnú formu. Na každý predmet je určený časový limit 60 minút.

      Prijímaciu skúšku konajú žiaci v rozsahu učebnej látky základnej školy z predmetov:

      Slovenský jazyk a literatúra (SJL) od 8,00 do 9.00,

      Matematika (MAT) od 9.30 do 10.30.

       

      Organizácia vyučovania:

      1.A,2.A,3.A - vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín - dištančne

      4.A - vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín - prezenčne

     • Prijímacie skúšky - prvé kolo -prvý termín

     • V pondelok 2.5.2022 sa uskutoční prvé kolo prijímacích skúšok na štúdium v školskom roku 2022/2023.

      Žiak sa na všetky termíny dostaví do školy 30 min. pred začiatkom konania prijímacej skúšky.

      Prinesie si so sebou: písacie a rysovacie pomôcky a kalkulačku. Na mieste mu bude pridelený kód, pod ktorým vypracuje zadania a získa informácie o svojich výsledkoch.

      Skúšky budú mať písomnú formu. Na každý predmet je určený časový limit 60 minút.

      Prijímaciu skúšku konajú žiaci v rozsahu učebnej látky základnej školy z predmetov:

      Slovenský jazyk a literatúra (SJL) od 8,00 do 9.00,

      Matematika (MAT) od 9.30 do 10.30.

       

      Organizácia vyučovania:

      1.A,2.A,3.A - vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín - dištančne

      4.A - vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín - prezenčne

     • Celoslovenské kolo SOČ

     • Dva dni našich dievčat, ktoré išli obhajovať svoje víťazné práce SOČ do Bardejova.

      Dievčatá, sme na Vás pyšní!

      Odborné práce na témy Žihľava ako ju nepoznáte (odbor Chémia) - Klaudia Genčurová a Sára Palfiová

      Svadobné zvyky v obci Drienica v 20. storočí (odbor Teória kultúry) - Alžbeta Vaľková a Lucia Olejárová

     • Štvrtok plný aktivít

     •  

      Niekedy sa to nakopí :)

      Stáva sa že príde deň D, keď máme tzv. nabitý program. Takým dňom bol jednoznačne štvrtok 28.4.2022 - malá sumarizácia :)

       

      • Celoslovenské kolo SOČ - naše tretiačky v Bardejove obhajovali svoje práce.
      • Krajské kolo súťaže ,,Čo vieš o hviezdach" -  ďakujeme Dávidovi Mašľárovi (2.A) , za úspešnú reprezentáciu našej školy
      • Girl’s Day, celosvetový deň žien a dievčat v IT - naše druháčky využili možnosť online nahliadnuť do fungovania IT spoločností aj univerzít

      • Okresné kolo v basketbale - chlapci: Blahoželáme našim chlapcom k prvému miestu a k postupu na krajské kolo.

      A v neposlednom rade 28. apríl 2022 bol aj  v znamení už tradičnej charitatívnej zbierky Deň narcisov. Veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli. 

     • Trochu inak o peniazoch

     • Peniaze - téma, ktorá je vždy aktuálna. Jedna strana mince hovorí, že ich chceme zarobiť čo najviac - no tá druhá hovorí, že treba vedieť s nimi aj správne hospodáriť.

      O investovaní, hypotékach, úveroch sa v utorok 26.4.2022 naši žiaci rozprávali so zástupcom Tatra Banky p. Martinom Angelovičom.

      Ďakujeme veľmi pekne za veľmi prínosnú prednášku a diskusiu.

     • Eko Alarm - 3.workshop

     • Ako žiť bez odpadu - 3. zo série workshopov v rámci projektu Ekoalarm prebehol 25.4.2022. Bol ďalšou aktivitou zameranou na eviromentálnu výchovu.

     • Eko chémia

     • Ďalšia z enviromentálnych aktivít - 19.4 na skorú oslavu Dňa Zeme si naši maturanti z chémie pripravili Eko hodinku pre ostatné ročníky. Aj keď len v polovičnom zastupení, maturantom sa úspešne podarilo pripraviť prezentáciu o následkoch znečisťovania vzduchu, diskusiu a aj mini kvíz

     • SOČ - Stredoškolská odborná činnosť

     • Blahoželáme našim študentkám k postupu na celoslovenské kolo súťaže SOČ. Odborné práce na témy Žihľava ako ju nepoznáte (odbor Chémia) a Svadobné zvyky v obci Drienica v 20. storočí (odbor Teória kultúry) postúpili z krajského kola súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktoré prebiehalo 1.4.2022 v Poprade. Autorky Klaudia Genčurová a Sára Palfiová pod vedením Ing. Zvijákovej a Alžbeta Vaľková a Lucia Olejárová svoje odborné práce vynikajúco obhájili a budú nás reprezentovať na celoslovenskom kole koncom apríla. Držíme palce aj ďalej, nech sa vaša energia a vedomosti vložené do vašich prác pretavia do takýchto výborných výsledkov ako teraz. Ďakujeme aj autorkám ďalších troch odborných prác – Karolíne Krištofovej, Johane Šuťakovej a Daniele Juskovej za ich úsilie a hodnotné práce, ktoré vytvorili.

     • Workshop EkoAlarm

     • Vďaka projektu Ekoalarm, ktorý u nás na škole prebieha sme nezískali len koše na triedený odpad, ale aj vzácne poznatky. Druhý zo série workshopov naši študenti absolvovali online v utorok 8.2.2022.

      Rozoberali sme  správnosť triedenia, ako sa spracovávajú rôzne druhý odpadu - spôsoby ich recyklácie, riešili kvízy a úlohy.

      Ekológia je neodmysliteľnou súčasťou tejto doby a my sme šťastní, že vďaka projektu #EkoAlarm sa o tom dozvieme viac

       

     • Stredoškolská ešportová liga

     • Máš záujem ? Zapoj sa - hraj a vyhraj

      Viac informácií o zapojení do sa do herného turnaja SSEL a všetky otvorené registrácie nájdete na webe yzone.sk – https://bit.ly/22SCSEL. Novinkou tohtoročnej súťaže je aj odovzdávanie cien ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p.Branislavom Gröhlingom. Cieľom herného turnaja SSEL je podporiť u študentov rozvoj komunikatívnych a kognitívnych schopností, ktoré podľa najnovších vedeckých štúdií výborne rozvíjajú práve počítačové hry.Takáto intenzívna tímová spolupráca so spoločným cieľom rozvíja schopnosť detí komunikovať v tíme. Niektoré zo súťažných hier nabádajú študentov k sústavnému štúdiu podkladových materiálov k danej hre, resp. k jej novej verzii. Podklady k hrám sa väčšinou vyskytujú iba v anglickom jazyku a tak okrem budovania vzťahu k čítaniu a samoštúdiu sa tieto hry podieľajú aj na rozvoji anglického jazyka, ktorého znalosť je dnes priam samozrejmosťou.Herný turnaj tak zábavným a hravým spôsobom u študentov rozvíja aj netechnické zručnosti, ktoré im značne zjednodušia situáciu na trhu práce, ale aj v bežnom živote.